Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2013

blackness

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viaxsneakyx xsneakyx

August 26 2013

blackness
7575 c924 450
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

August 22 2013

blackness

Nasz związek przetrwa. A wiesz, skąd to wiem? Ponieważ wciąż pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić każdego ranka, to zobaczyć Twoją twarz.

Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viaxsneakyx xsneakyx
blackness
Chciałabym leżeć teraz w łóżku i oglądać Twoje nagie ciało z tym poczuciem, że tylko ja mogę mieć Ciebie obok
Reposted fromxalchemic xalchemic viaxsneakyx xsneakyx
blackness

lubię kiedy mój facet traktuje mnie jak dziewczynkę.

Nie, nie chcę niańczenia. Po prostu czuję się wtedy jak mała słodka istotka. Tak, czasami bardzo tego potrzebuję.

Reposted frompanickiller panickiller viaxsneakyx xsneakyx
blackness
8688 b4eb 450
Reposted fromkrzysk krzysk viafoorman foorman
blackness
[..] Wtedy wyznam mu, że od lat był
dla mnie jednym z najważniejszych ludzi, a moje życie stało się lepsze dzięki
temu, że go znałam. I kochałam, choćby na swój ograniczony sposób.
— Suzanne Collins - W pierścieniu ognia

August 16 2013

blackness
W praw­dzi­wym świecie wszys­tko po­lega na wytrwałości. 
Reposted frommentalstate mentalstate viafoorman foorman

August 12 2013

blackness
Nie umiem mówić, mogę tylko czuć.
— Kurt Cobain
Reposted frominpassing inpassing viafeatherr featherr

July 13 2013

blackness
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— HARLAN COBEN - Nie mów nikomu
Reposted fromkonwalia konwalia viafoorman foorman
blackness
Coś we mnie kocha coś w Tobie.
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafoorman foorman

July 07 2013

blackness
2179 d671 450
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viafoorman foorman
blackness
  A kiedy raz kogoś pokochasz... chyba kochasz go już na zawsze.
— Stephen King - Christine
Reposted fromIriss Iriss viafoorman foorman

July 04 2013

blackness
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viapunkahontaz punkahontaz
blackness
4351 4f04 450
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

June 30 2013

blackness
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafoorman foorman
blackness

Tak, wybrałbym Ciebie. Gdybym mógł mieć jeszcze jedną próbę, wybrałbym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj, lub za tysiąc lat, to wybrałbym Ciebie.

— moblo
Reposted frommdjg mdjg viafoorman foorman

June 25 2013

blackness
7668 deba 450
Reposted fromIriss Iriss viainsidemyhell insidemyhell
blackness
7921 519b 450

June 13 2013

blackness
5597 6e13 450
Reposted fromIriss Iriss viafoorman foorman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl