Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

blackness
blackness

February 15 2014

blackness

October 27 2013

blackness
Jest bardzo cienka granica między przyjemnością, a bólem. To dwie strony tej samej monety, jedna nie istnieje bez drugiej.
— 50 shades of Grey

October 17 2013

blackness

A największe z moich marzeń to Twoje serce.

blackness
Give me your eyes, I need sunshine.
— Wolf Parade

October 13 2013

blackness
Uwielbiam twoją obecność.
— więc dlaczego mi znikasz ?

October 07 2013

blackness
Ciebie się nie da pojąć, ale całe szczęście można Cię kochać.
— ♥
blackness
za jedno Jego przytulenie, oddam wszystko co mam.  
— kochamzycdobrze's soup
blackness
Chcę być Twoim najpiękniejszym powitaniem i najtrudniejszym pożegnaniem.
blackness
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
blackness

Bo jest ktoś taki kogo pocałunek zmieni wszystko.

Ramiona są najlepszym pasem bezpieczeństwa. Dotyk jest niezapomniany.

Słowa są jak melodia. Obecność jest wystarczająca a wyznania najcudowniejsze. Uśmiech najcenniejszy.

blackness
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
blackness
to właśnie Ty dajesz mi siłę i dajesz mi wiarę...
blackness
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll

October 02 2013

blackness

Ty jesteś „niekażdy". Zawsze byłeś „niekażdy". I dlatego zawsze bałam się o Ciebie.

— Janusz Leon Wiśniewski - Na fejsie z moim synem
Reposted fromIriss Iriss viafoorman foorman
blackness
i kiedy leżałam w jego koszulce
w jego objęciach
zaplątana z nim, jak nigdy
pomyślałam, że każdy zasłużył na odrobinę nieba
— dreaminginger
Reposted fromdreaminginger dreaminginger viafoorman foorman

September 16 2013

blackness
2479 4cdf 450
cykl.

September 14 2013

blackness
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielienia swojego życia z kimś
— Augusten Burroughs
Reposted fromflesz flesz viafoorman foorman

September 11 2013

blackness

BĘDĘ TWOJĄ ŻONĄ, ZOBACZYSZ

wiem.
Reposted fromnightmarish nightmarish viaxsneakyx xsneakyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl